Vastuullisuus

Meille vastuullisuus tarkoittaa kestäviä tuotteita, puhdasta luontoa sekä pohjavesien suojelua

Tuotteitamme käytetään mm. muoviputkiliitosten hitsaamiseen, joten valmistamamme tuotteet varmistavat, ettei ympäristöön pääse putkistoissa kulkevia haitallisia kemikaaleja. Tuotteet valmistamme siten, ettei mitään päädy jätteiksi kaatopaikoille. Muovin käyttö tuotteissamme tarkoittaa myös, että ne ovat pitkäikäisiä ja korroosion kestäviä. Lisäksi tuotteidemme materiaalit mahdollistavat energiatehokkaamman tuotannon sekä kevyemmät ja vähäpäästöisemmät kuljetukset.

Vastuullisuus tarkoittaa meille vahvan ympäristövastuullisuuden lisäksi myös sosiaalista- ja taloudellista vastuuta. Pidämme tärkeänä ylläpitää ja kehittää hyvinvoivaa työyhteisöä sekä toteuttaa taloudellisesti kannattavaa yritystoimintaa.

Näin vastuullisuus näkyy meillä

Meille on tärkeää, että toimintamme on kokonaisvaltaisesti tulevaisuuden kestävää. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, miten tämä näkyy meillä konkreettisina tekoina.

Hiilidioksidivapaiden energianlähteiden käyttäminen

Olemme sitoutuneet käyttämään ainoastaan hiilidioksidivapailla energianlähteillä tuotettua sähköä.

Henkilöstön viihtyvyys

Osaavan henkilöstömme viihtyvyys on meille ensisijaisen tärkeää. Olemmekin investoineet viihtyisiin ja energiatehokkaisiin toimitiloihin, jotka lisäävät viihtyvyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta työyhteisössä.

Kestävä tuotesuunnittelu

Kaikkien tuotteidemme keskiössä on ympäristön suojeleminen. Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan niin, että ympäristölle ei koidu rasitetta.

Jätevirtojen minimointi

Tuotannossa syntyvä kaatopaikkajäte on minimoitu ja materiaalisivuvirrat kerätään talteen ja toimitetaan jatkojalostukseen.

Vastuullisuus on jatkuvaa työtä

Olemme laskeneet yrityksemme hiilijalanjäljen, jotta voimme jatkossakin keskittyä kehittämään toimintaamme kestävämmäksi. Hiilijalanjäljen laskennassa olemme huomioineet sähkön kulutuksen suorat päästöt, sähkötuotannon epäsuorat päästöt, lämmityksen polttoainepäästöt sekä autoilusta syntyvät päästöt. Tulemme laajentamaan hiilijalanjälkilaskentaamme yrityksemme epäsuoriin päästölähteisiin, jolloin voimme suunnitella toiminnan tehostamista myös sidosryhmiemme osalta. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa siirtyä käyttämään yhä enemmän uusiutuvia raaka-aineita myös pakkausmateriaaleissa.

Haluatko kuulla lisää vastuullisuustavoitteistamme? Ota yhteyttä, autamme mielellämme!