Puiden juuria putkistossa

Kantakaupungin metsäalueelle piti rakentaa viemärijärjestelmä. Viemäriputkien piti olla Schwelmin kaupungin vaatimusten mukaisesti hitsattuja, jotta putkisto voitiin suojata sen sisään kasvavilta juurilta.

Ratkaisuna käytettiin Bellapipen IP PLUS® -järjestelmää, jolla hitsattiin 180 metriä DN 150 PP -viemäriputkea sekä 120 metriä DN 200 viemäriputkea standardin DIN EN 14758 mukaisesti.

Kohteen sijainti: Schwelm, Saksa
Rakennusaika: Joulukuu 2016

Tämä referenssi on toteutettu yhteistyössä saksalaisen osakkuusyhtiömme Sabug GmbH kanssa. Kohde sijaitsee Saksassa.